[maxbutton name=”Marketing ingles actiu”][maxbutton name=”Advertising”][maxbutton name=”Design”][maxbutton name=”Internet ingles”][maxbutton name=”Business”][maxbutton name=”Public relations”]

1

STRATEGIC MARKETING

Marketing
0

OPERATIONAL MARKETING (MARKETING PLANS)

Marketing
0

CONTENT MARKETING

Marketing
0

ONLINE/OFFLINE MARKETING

Marketing
0

DIRECT MARKETING

Marketing
0

MERCHANDISING

Marketing
1

MARKET STUDIES

Marketing